Duurzaam Egberink

Groene eco-optie: Maak van uw dak een tuin!

Ons derde dakpakket behelst een zogenaamde ecologische, groene laag, bestaande uit sedum, gras of een daktuin. Een groen dak is naast een kleurrijk gezicht in de verschillende seizoenen ook nog eens zeer ecologisch verantwoord en daarmee duurzaam. In de regel kan het zonder problemen op een plat dak aangelegd worden. Maar ook hellingsdaken tot 45˚ zijn mogelijk, mits er wel een aparte afschuifvoorziening wordt aangebracht. Verder hangt de keuze van deze dakbedekking af van de zwaarte van uw dakconstructie en de bestaande ondergrond in verband met mogelijk optredende wortelschade. Onze experts maken vooraf altijd een dakscan , zodat u achteraf nooit voor vervelende verrassingen komt te staan.

In de regel leveren wij twee systemen. Het eerste betreftde zogenaamde lichte begroeiingsvariant. Hierbij worden de bestaande daklagen verwijderd tot aan de kale dakvloer. Daarna brengen we achtereenvolgens een dampwerende laag en een tussenlaag aan.

Daar bovenop komt een wortelwerende bitumen of EPDM laag en tenslotte de dakbeplanting in de vorm van kant-en-klare sedummatten of inzaaiing. Bij de tweede variant, de zware begroeiing, brengen we een laag aan die uit gegoten segmenten bestaat. Voordeel hiervan is dat in geval van wortelschade de laag ter plekke hersteld kan worden.

voordelen

In termen van duurzaamheid heeft de groene variant de volgende voordelen:

De groene laag is onderhoudsarm;

De beplanting bevordert het ecologische systeem;

Het groendak vertraagt het hemelwaterafvoer en heeft een waterbergend vermogen tot 150 liter water;

Het groendak beperkt de doorvoer van hitte en draagt zo bij tot een beter binnenklimaat;

De dakbedekking gaat langer mee;

Er is een brede biodiverse begroeiing mogelijk. Daardoor krijgt u visueel een aantrekkelijke, kleurrijke daklaag die afhankelijk van de plantensoorten wisselt per seizoen.

na groendak

Meer informatie over een dakbedekkingspakket?
Neem contact met ons op!